STREAMS online 5-7 August! The Posthumanities Hub will host a live session 6 August

Photo: Signe Johannessen

STREAMS, an international conference for the Environmental Humanities (EH), seeks to offer a space in which the experimental and dynamic field of EH can meet, discuss and set out future directions for thinking and acting amidst the ongoing ecological disaster.

The next upcoming event is Streaming STREAMS, 5–7 August 2020, where several presentations are streamed live.

Welcome to join the entire Streaming Streams, with conversations and trailers, and The Posthumanities Hub, submerged at ART LAB GNESTA, 6 August 14:00-15:00

The conference STREAMS will be held in Stockholm, 3–7 August 2021.

Call for contributions: New Materialist Informatics – 11th International New Materialisms Conference

23-25 March 2021

University of Kassel, Germany

Deadline for Submission: October 15, 2020

www.uni-kassel.de/go/NMI2021

This 11th new materialist conference invites participants to investigate the possible intersections between, and beyond, new materialism and informatics. How can new materialism and informatics be brought together in ways that help build liveable and sustainable techno-lifeworlds? What new perspectives with regard to contemporary crises might emerge at such intersection and beyond? What kind of conceptual and methodological tools are needed for new materialist informatics design and research? This conference wishes to include and go beyond the new materialist readings of computing and computational artefacts and generate innovative perspectives on how techno-worldings can be performed from a new materialist perspective.

Environmental Justice Resources Online!

The Environment & Society Portal team, together with alumni fellows Malcom Ferdinand, Rob Gioielli, and our new RCC editor Kristy Henderson, created the new site Environmental Justice Resources Online, in order to highlight digital resources related to environmental justice and environmental racism. Please circulate widely!

As with their site Pandemics in Context, the Environment & Society Portal aims to point its users around the world to resources freely accessible without subscription or login. They invite you to have a look at both pages and send (portal@carsoncenter.lmu.de) your recommendations for freely available digital readings and multimedia resources–and remind us of your important publications we may have missed.

Call for Contributions: Ecomusicology, Sounding Board

Ethnomusicology Review would like to invite you to share perspectives from your research for our online platform “Sounding Board.”

Sounding Board is an informal, yet academically focused online platform to discuss research, ideas, and other issues related to the fields of musicology and ethnomusicology.

Deeply interdisciplinary, the field of ecomusicology is a branch of study exploring the various and complex nexus between people, nature and sounds. Ecomusicologists can come from the fields of composition, acoustic ecology, bio-acoustics, ethnomusicology, historical musicology, biology as well as ecocriticism, biosemiotics, ecosemiotics, phenomenology.

Texts on any of the following subjects are welcome:

-Music and Climate Change

-Music in the Age of Anthropocene

-Posthumanities and sounds /music / acoustic patterns

-DNA / Metabolic / Transgenetic poetics and sounds

-Music in or about Landscapes

-Natural Sounds, acoustic ecology, bio-acoustics

-Music and/in Environment

-Music and/ in Place or Space

-Music and ecosemiotics / biosemiotics

-Music and Robotic Poetics

-Music and phenomenology / eco phenomenology

-The death of music or an era after music

Additionally, if you have any other project, conference paper, or unpublished work dealing with issues surrounding ecomusicology, feel free to reach out!

Please contact Nikoleta Zampaki, at nikoletazampaki@hotmail.com if you wish to contribute or have any questions.

New CFP: POSTHUMANIST PERSPECTIVES ON SPACE AND SPATIALITY IN CONTEMPORARY LATIN AMERICAN CULTURAL EXPRESSIONS

Deadline: 30 Sep, 2020.

A thematic issue of Pasavento. Review of Hispanic Studies invites to a reflection on space and spatiality in contemporary Latin American cultural expressions from a posthumanist perspective. The issue aims to gather contributions that interrogate space and spatiality in works produced at the end of the 20th century and at the beginning of the 21st century. Analysis of cultural expressions on processes of migration, urbanization and climate change related to dynamics of neocolonial extraction are especially welcome.

Researchers who wish to collaborate with an article for this volume, please visit Pasavento website for more information:

Extended deadline to Aug 15: EKO 2020 Conference – Literature, Environment and Sustainability

Information will follow in Swedish, updated information is available at: https://lir.gu.se/forskning/konferenser/eko-2020-litteraturvetenskap-miljo-och-hallbarhet

Med anledning av Covid-19: konferensen kommer att hållas, antingen på plats i Göteborg eller i en digital version, 3-4 december 2020, men tiden för inlämning av anmälningar och förslag på papers, paneler, workshops eller andra presentationer har förlängts till den 15 augusti 2020.

EKO 2020 – Litteraturvetenskap, miljö och hållbarhet

Litteraturvetenskaplig ämneskonferens vid institutionen för litteratur, idéhistoria och litteratur, Göteborgs universitet, den 3-4 december 2020.

Kring oss har orden “miljö” och “klimat” fått en ny akut klang, och bildar allt oftare prefix till ord som “ångest” och “förnekelse” likaväl som “aktivism” och “smarthet”.

Även inom litteraturvetenskapen vinner forskningsuppgifter som fokuserar på ekologi, natur, miljö, klimat och planetens framtid alltmer mark. Ekokritiska, posthumanistiska och icke-antropocentriska perspektiv driver och kompletterar därtill annan forskning med mål att styra mot en hållbar framtid.

Med konferensen EKO2020 inbjuder vi paperpresentationer, paneldebatter, presentationer och diskussioner som förutsättningslöst inventerar litteraturvetenskapen och dess anknytning till en miljötematik i vid mening.

Litteraturvetenskapen har redan en rik palett med redskap, metoder och frågeställningar som problematiserar människans relationer inbördes såväl som till omgivningen, textens förhållande till verkligheten, kritiska perspektiv som granskar den historiska utvecklingen och teknologierna samt perspektiv som behandlar olika litterära formers estetiska och politiska funktion, för att bara nämna några övergripande fält.

Förutom att framhäva vedertagna metoder, frågeställningar och begrepp i en grönare världs tjänst finns också behov av vetenskaplig förnyelse. Hur kan metoder, frågor och inte minst historieskrivning se ut som bättre utforskar, adresserar och representerar miljö- och hållbarhetsfrågor inom litteraturvetenskapen?

Plenarföreläsare:

Professor Timothy Morton, Rice University, USA, författare till bl.a. Ecology without Nature (2007), Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence (2016), Humankind: Solidarity with Nonhuman People (2017) och Being Ecological (2018) m.fl.

Professor Erin James, University of Idaho, författare till The Storyworld Accord: Econarratology and Postcolonial Narratives (2015).

Professor Serenella Iovino, gästforskare vid University of North Carolina, Chapel Hill och har gett ut Material Ecocriticism (2014) och är organisatör för EASLCE.

Morton, James och Iovino kommer att vara med oss på digital länk. Efter föreläsningarna kommer det att finnas möjlighet att diskutera och ställa frågor till föreläsarna. Även andra intresserade kommer att kunna anmäla sig att delta på dessa föreläsningar.

Inlägg kan exempelvis anknyta till något av följande men är inte begränsade till:

• Natur-, miljö- och materialitetsskildringar
• Ekopoesi och topopoetik
• Cli-fi, dystopi och postapokalyptiska visioner
• Utopiforskning
• Idylldiktning
• Miljörättvisa
• Affektstudier
• Miljö och teknologi
• Biosemiotik
• Litteraturens kulturella ekologi och läsarorienterade perspektiv
• Slow research/science
• Ekomarxism
• Postkolonial ekokritik
• Dark ecology
• Blå ekokritik/litterär thalassologi
• Plant narratology
• Ekofeminism, nymaterialism och material ecocriticism
• Human animal & critical animal-studies

Konferensen kommer att hållas vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, den 3-4 december 2020 (antingen på plats eller digitalt). Vi välkomnar förslag till papers, paneler, workshops eller andra presentationer senast den 15 augusti 2020. Abstracts på 100-300 ord, inklusive specifikation om tekniska önskemål, skickas till eko2020@lir.gu.se

Doktorandworkshop

I anslutning till konferensen, den 2 december, kommer det att arrangeras en doktorandworkshop med efterföljande postseminarium. Någon av våra keynotes kommer också att medverka denna eftermiddag. Alla doktorander, oavsett litteraturvetenskaplig inriktning, är hjärtligt välkomna.

Deadine för anmälan är den 16 oktober. Frågor skickas till Johanna Lindbo: johanna.lindbo@lir.gu.seHumanities on the Brink: Energy, Environment, Emergency. This 2020 ASLE Virtual Conference has extended the deadline for submissions to April 8, 2020

Note from the organizers, please share widely:

When we began talking about organizing a nearly carbon-neutral (NCN) symposium on how the humanities can be rethought and repurposed in an age of rapidly worsening ecosocial crises, we had no idea that a full-blown global medical emergency was just over the horizon. The past several weeks have brought into further relief the necessity of building academic infrastructures outside of conventional conference formats. Furthermore, COVID-19 is testing our academic institutions and societies in ways that will offer many lessons as the humanities respond to longer-term issues, particularly the climate crisis and the spread of authoritarianism. In order to accommodate both those who have been affected by the pandemic and those who are interested in contributing abstracts focusing on what the “emergency humanities” can bring to the fight against the new coronavirus (and, perhaps, future pandemics), we are extending the deadline for submissions to Humanities on the Brink: Energy, Environment, Emergency. We also welcome abstracts for relevant presentations that were set to be delivered at conferences that have been canceled or postponed due to the pandemic. We will now be accepting submissions until April 8.

Call for Papers: https://www.asle.org/stay-informed/asle-news/humanities-on-the-brink-energy-environment-emergency-asle-2020-virtual-symposium/

Reclaiming Futures – Gender Studies Conference 2020 Tampere University, 12-13 November 2020

Call for panels and papers closes on 31 March 2020

Prof. Cecilia Åsberg, founder and director of The Posthumanities Hub is one of the keynote speakers in this conference that explores futures as matters of intense politics, imaginings and debates from feminist and intersectional perspectives.

The range of livable futures is being shaped dramatically, and possibly permanently, by several ongoing developments. Climate change and other environmental crises are undoing the material conditions of human and more-than-human life. The rise of right-wing populist politics and attacks on feminism and gender and sexual minorities are challenging the terms in which equality, difference and justice are debated. The logics of capitalism and the neoliberalization of institutions from universities and education to health care, development and work life are shaping how some futures appear as sensible or inevitable, and others as unattainable and not worth of political struggle.

The conference theme, “reclaiming futures”, suggests that how futures are envisioned, enacted and contested, in the present and in the past, has significant implications for equality and social justice and the very possibilities of a livable and just world. The conference asks what kinds of feminist and intersectional engagements with possible futures have emerged, are emerging, or may be imagined. We hope to investigate collectively the implications of the ongoing social, political and environmental changes for the future of gender studies and feminist politics.

The conference is organized and hosted by Gender Studies at Tampere University together with the Association for Gender Studies in Finland (SUNS).

More info about the conference and call

Off the Beaten Track – Perspectives from the Anthropology of Aging

Within the Off the Beaten Track field school in the summer of 2020 in Gozo, Malta, there will be a second edition of a thematic unit revolving around Gender and Fieldwork.

All info can be found on the website: www.anthropologyfieldschool.org

The aim of the Gender and Fieldwork unit is to collaboratively unpack and explore gender issues, while offering a social scientific and ethnographic exploration of gender as a phenomenon through roundtable discussions and collective analysis of specific issues that emerge from our personal, self-developed in-field projects. This flexible method allows us to tailor the sessions according to the level, the needs and ambitions of each participant. Inscribed in the pedagogical approach of the summerschool I aim for a profound learning process established through experiential learning, fieldwork, interdisciplinary cooperation and close personal mentoring.

Please feel free to forward this announcement to students or programs you think would be interested.

Contact Xin Pan if you have any further questions: xin.pan[at]xpeditions.be
Project Leader of the Expeditions’ Gender & Fieldwork Unit

CLIMAVORE – How We Eat as Humans Change Climate 

Cooking Sections: CLIMAVORE On Tidal Zones, 2018.
Performance part of Meetings on Art, La Biennale di Venezia – Biennale Arte 2019, November 2019. Credit Marco Franceschin. Courtesy Delfina Foundation and Arts Council England.

As part of The Posthumanities Hub Seminar Series, we are exited to present Cooking Sections (Daniel Fernández Pascual & Alon Schwabe), a duo of spatial practitioners based out of London exploring how forms of extraction and intensive agriculture and aquaculture can be approached through other forms of eating. Don’t miss this opportunity to cross the boundaries between visual arts, science, architecture, ecology and geopolitics with us!
Curator Caroline Elgh Klingborg from Bonniers konsthall will also join the discussion.

When: 4th March, 13:15-15
Where: in the big seminar room at the Division of History of Science, Technology and Environment, KTH (Teknikringen 74 D, Level 5, Stockholm).
Facebook

Also, another event 4th March, 18:00 at Bonniers konsthall: Cooking Sections in conversation with Daniel Lindvall and Caroline Elgh Klingborg.
Read more the talk at Bonniers konsthall


ABOUT THE SEMINAR:
How We Eat as Humans Change Climate 

CLIMAVORE is a long-term project initiated by Cooking Sections in 2015. It sets out to envision seasons of food production and consumption that react to human-induced climatic events and landscape alterations. Different from the now obsolete cycle of spring, summer, autumn and winter, CLIMAVORE rethinks the construction of space and infrastructure by focusing on how climate alterations offer a new set of clues to adapt our diet to them. Unexpected climatic phenomena, like subsidence, flash floods or drought, may span minutes, days, months, years or centuries. CLIMAVORE is then proposed as a form of devouring following their effects on anthropogenic landscapes. Unlike carnivore, omnivore, locavore, vegetarian or vegan, CLIMAVORE is not only about the origin of ingredients, but also about the agency that those ingredients have in providing spatial and infrastructural responses to human-induced climatic events for a certain period of time. At the core is to embrace a flexible form of eating, shifting, for instance, to drought resistant crops in a period of water scarcity or filter feeders during times of polluted or acidified waters.

For the upcoming exhibition at Bonniers Konsthall, Cooking Sections will continue to explore how forms of extraction and intensive agriculture and aquaculture can be approached through other forms of eating. Building on the work developed on the Isle of Skye in the past years CLIMAVORE is seeking to divest away from intensive salmon farming and develop regenerative aquacultures. The exhibition will be an opportunity to explore the role of salmon in the Scandinavian context, the construction of salmon as an invented synthetic colour and artificial species, and the toll its farming and production of feed pellets takes on communities in countries such as Peru, Chile and Senegal. Furthermore a new project will look into histories of runoff and expand the understanding of eutrophication of the Baltic Sea, as a way to address the changing relations between the human and the non-human, the natural and the cultural.

To learn more about CLIMAVORE click here or watch a short film.


About Cooking Sections Cooking Sections (Daniel Fernández Pascual & Alon Schwabe) is a duo of spatial practitioners based out of London. It was born to explore the systems that organise the WORLD through FOOD. Using installation, performance, mapping and video, their research-based practice explores the overlapping boundaries between visual arts, architecture, ecology and geopolitics. In 2016 they opened The Empire Remains Shop, a platform to critically speculate on implications of selling the remains of Empire today. Their first book about the project was published by Columbia Books on Architecture and the City.

Cooking Sections was part of the exhibition at the U.S. Pavilion, 2014 Venice Architecture Biennale. Their work has also been exhibited at the 13th Sharjah Biennial; Manifesta12, Palermo; Lafayette Anticipations, Paris; Serpentine Galleries, London; Atlas Arts, Skye; Neue Nationalgalerie, Berlin; Storefront for Art & Architecture, New York; Peggy Guggenheim Collection; HKW Berlin; Akademie der Künste, Berlin; and have been residents in The Politics of Food at Delfina Foundation, London. Their work has been featured in a number of international publications (Lars Müller, Sternberg Press, Volume, Frieze Magazine amongst others). They currently lead a studio unit at the Royal College of Art, London. They have recently been awarded the Special Prize at the 2019 Future Generation Art Prize and are nominated for the Visible Award.